Les TIC a l’escola

Volem educar per a formar persones competents també en les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Ordinadors, tauletes i altres eines digitals conviuen amb els llibres i les llibretes a les aules.