Departament d’Orientació Psicopedagògica

Servei d’assessorament i assistència tècnica al tutor i a l’equip docent, tot valorant les tècniques i estratègies didàctiques, metodològiques i d’avaluació que s’adeqüen més a cada situació.

 • Què fem?
  • Assessorament a docents i tutors

   Assessorament i assistència tècnica al tutor i a l’equip docent en la seva pràctica pedagògica

  • Intervenció psicopedagògica

   Atenció, seguiment i intervenció psicopedagògica a l’alumne amb dificultats emocionals, de conducta o d’aprenentatge.

  • Assessorament a les famílies

   Assessorament psicopedagògic a les famílies, tot orientant-los en el procés evolutiu dels seus fills.

    

  • Docència

   Tenim estudiants universitaris en pràctiques.

 • Com accedir al DOP?

  Tant els pares com els alumnes poden contactar amb nosaltres directament. Tanmateix, és  recomanable fer-ho a través del tutor.