Informació i admissions

  • Publicació de les llistes baremades provisionals: 24 d'abril

   Segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria

 • Què es necessita per fer la preinscripció?
  • DNI del pare/mare o tutor/a legal
  • Llibre de família
  • Targeta sanitària de l’alumne
  • Formulari de preinscripció