Què i com s'aprèn

A Primària afavorim el desenvolupament de les múltiples competències i intel·ligències. L’alumne és el protagonista del procés d'aprenentatge. Utilitzem metodologies didàctiques proactives com el treball per projectes.

  • Una etapa per aprofundir en el coneixement i la maduració

   Fonamentem l’aprenentatge a través de l’assoliment progressiu de les competències bàsiques. Per això mobilitzem coneixements, capacitats, habilitats i actituds dels nens per a resoldre eficaçment situacions quotidianes.

   Treballem perquè l’alumnat sigui capaç de prendre decisions relacionades amb la seva vida, amb eficàcia i sentit. Potenciem les habilitats per aprendre a ser, a conviure, a conèixer i a fer.

   Donem importància al domini de les llengües. Creiem que l’escola ha d’estar oberta al món i per això a Primària es treballa l’àrea curricular d’anglès, però estenem aquesta llengua en d’altres moments i àmbits escolars amb la metodologia AICLE.

  • Treball per competències i diversitat metodològica
   • Treballem per competències

    Fonamentem l’aprenentatge a través de l’assoliment progressiu de les competències bàsiques. Mobilitzem coneixements, capacitats, habilitats i actituds dels nens per a resoldre eficaçment situacions quotidianes.

   • Som digitals

    Les tecnologies de la informació i comunicació formen part de l’escenari d’aprenentatge quotidià de l’alumnat a l’escola. La presència d’aquestes eines i recursos s’estén a tota l’escola i esdevé un element clau per al treball escolar individual o grupal.

   • Els alumnes participem

    A Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka potenciem les activitats d’aprenentatge fonamentades en metodologies actives: recerca, exposicions orals, experimentació, tallers, projectes, treballs interdisciplinaris, sortides culturals, etc. Apostem pel treball cooperatiu perquè comporta aprendre amb els altres.

   • Parlem idiomes

    Creiem que l’escola ha d’estar oberta al món. És per això que des de Primària, a més de l’assignatura d’anglès, fem servir aquesta llengua en d’altres moments i àmbits escolars. Apliquem la metodologia AICLE d’introducció de l’anglès en àrees curriculars no lingüístiques com la Plàstica, el Medi o l'Educació física. A més, a partir del cicle superior de Primària es pot cursar una segona llengua estrangera: el francès o l’alemany, que es podrà seguir fins a batxillerat.

  • El paper del tutor o tutora és el d’un guia que ajuda i acompanya l’alumne en aquest moment evolutiu per poder aprofitar les seves capacitats i la seva predisposició per a aprendre.  

   Per als alumnes amb dificultats emocionals, de conducta o d’aprenentatge, tenim un Departament d’Orientació Pisicopedagògica que assessora tutors, docents, família i alumne.