Què i com s'aprèn

Oferim a les famílies la garantia i la tranquil·litat de deixar els seus fills de 0 a 3 anys en una llar on se’ls estima i ajuda a créixer sans i contents.

  • Potenciem l’autonomia personal

   Volem potenciar per mitjà del joc, l’experimentació i la pràctica psicomotriu, les capacitats perceptives, motrius, cognitives i socials que afavoriran el futur procés d’aprenentatge. Vetllem pel bon desenvolupament físic i psíquic dels nens, oferint-los unes condicions que afavoreixin la seva socialització, compartint amb els seus companys estones de joc, de comunicació i converses d’estimulació per a fer nous descobriments.

  • La primera etapa educativa

   Durant els primers anys de vida es realitzen els canvis més representatius i els més grans aprenentatges. És per això que a partir de la nostra experiència, des de fa uns anys, estem treballant a la llar d’infants sobre la base d’aquests projectes metodològics:

   Expressió, Moviment i Aprenentatge. Projecte EMA
   Model psicomotriu per potenciar la intel·ligència infantil 0/3

   Els nens de 0 a 3 anys organitzen el seu món a partir del cos, primer expressant emocions amb el moviment, i més endavant mitjançant l’expressió verbal.

   La pràctica psicomotriu que portem a terme diàriament pretén desenvolupar l’expressió psíquica i motriu dels infants, utilitzant el joc com a revelador del pensament espontani i inconscient. D’aquesta manera aconseguim potenciar les capacitats perceptives, motrius, cognitives i socials que afavoriran el futur procés d’aprenentatge de la següent etapa educativa: el parvulari.

   • Treball d’hàbits. Els hàbits ajuden a orientar-se, estructurar-se i formar-se amb una autoestima que els dóna seguretat i confiança. Tot plegat contribueix a la seva autonomia, a una convivència positiva amb els altres i a facilitar l'adquisició d'aprenentatges.
   • Panera dels tresors i Joc heurístic. Mitjançant materials quotidians, els nens porten a terme activitats en les quals desenvolupen el sentit espai-temps, la creativitat, l’enginy, el ritme, la simetria, l’ordre, etc.
   • Racons de joc i tallers. Permeten aprendre d’una forma lúdica i per experimentació directa (manipulació, investigació...) posant en relació els nous descobriments amb les vivències prèvies, afavorint l’aprenentatge significatiu, l’acceptació dels altres i l’ordre com a element de convivència i treball individual.
   • Relaxació i massatge. Integrant la relaxació amb la tècnica de massatges, s’afavoreix la presa de consciència corporal del nen.
   • Anglès. A la llar d’infants introduïm l’anglès a través de la música. Un cop a la setmana els infants escolten música en anglès.
  • Oferim un tracte personalitzat i un treball conjunt amb les famílies.   

   Donem molta importància al fet que pares i educadors estiguem sempre en contacte mitjançant l’agenda escolar, les reunions de pares i les entrevistes personals. Aquesta comunicació és bàsica per ajudar a fer que el desenvolupament dels nens sigui coherent i adequat per a la seva edat.

   L’educació és un projecte que compartim amb il·lusió i esforç amb mares i pares. L’equip d’educadors està a disposició de les famílies per a qualsevol tema i consulta relacionada amb el seu fill.