Admissions i preinscripcions

Matrícula oberta tot el curs.

La inscripció i la matriculació es duen a terme a l’Administració de l’escola al llarg de tot el curs, sempre que hi hagi places disponibles, sense més condició que l’edat adequada i els requisits al respecte que marqui en cada moment la normativa legal.

    • Donat que no és una etapa obligatòria, els alumnes poden incorporar-se en qualsevol moment del curs.

      Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 210 36 05 o via correu electrònic: info.kostka@fje.edu

 

    • Matrícula oberta tot el curs