Programa i projectes

A l’etapa d’Infantil aprendre és construir nous significats de la realitat que envolta els nens.

 • Conèixer i conèixer-se
  Descoberta d’un mateix i dels altres

  •    Coneixement i domini del seu cos
  Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

  •    Seguretat afectiva i emocional
  Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.

  •    Autonomia
  Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

  •    Comunicació i llenguatge
  Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

  •    Iniciativa i actuació en conseqüència
  Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills, i aprendre a actuar en conseqüència.

  •    Conviure en la diversitat
  Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

  •    Autonomia personal, col•laboració amb el grup i integració social
  Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col•laboració amb el grup i cap a la integració social.
   

  Descoberta de l’entorn

  •    Comunicació i llenguatge
  Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

  •    Observació de l’entorn social i cultural
  Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

   

  Comunicació i llenguatges

  •    Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges: lèxic, verbal, artístic, musical...
  •    Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

   
  Pastoral 

  L’equip de Pastoral de l’escola treballa perquè des de l’etapa d’Infantil els alumnes aprenguin a conviure en la diversitat, avancin en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

   

  A Jesuïtes Educació comptem amb una xarxa d’horts ecològics escolars. A Jesuïtes Gràcia – Col•legi Kostka tenim un hort propi que gestionen els alumnes d’Infantil i Primària al llarg del curs. És l’eix on giren les diferents activitats mediambientals, des de la reutilització de les restes de cuina per a compostatge fins a conèixer la qualitat i temporalitat dels aliments. Els aliments que es produeixen els porten a casa o els mengen a l’escola per valorar i gaudir del producte fresc.

  • Projecte d’hort ecològic escolar que gestionen els alumnes d’Infantil i Primària al llarg del curs, on aprenen a reutilitzar, coneixen la temporalitat dels aliments i treballen en equip.

  • Desenvolupem les habilitats artístiques dels nostres alumnes al llarg de totes les etapes educatives a través del dibuix, la dansa o la música.

  • Treballem la comunicació i la comprensió per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic i des dels 4 anys també digital.

  • Nou projecte perquè els alumnes de P4 i P5 comencin a fer servir tauletes digitals com a eina de treball fent matemàtiques, llegint o escrivint, entre d'altres activitats.