Serveis

Horari: de 8.00  a 13.20 h i de 14.55 a 17.00 h

  • Els nostres equipaments

   Laboratoris, aules d’informàtica, de música i de plàstica, ordinadors individuals, pissarres digitals, camps d’esport i poliesportiu cobert, oratori-capella i espais de pastoral...

  • Departament d’orientació psicopedagògica i professional

   Tenim un Departament d’Orientació Psicopedagògica que assessora els alumnes amb dificultats emocionals, de conducta o d’aprenentatge, així com els seus tutors, docents i familiars. 

  • Servei de menjador

   Oferim servei de menjador amb monitors de lleure a totes les etapes educatives.

  • Intercanvis internacionals

   Els intercanvis formen part de la tradició de Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka des de fa més de 15 anys. Uneixen l’escola amb l’estranger i contribueixen a la formació integral dels alumnes a partir de 3r d’ESO.