ESO: rigor acadèmic i atenció personalitzada

Pensem que en aquesta etapa l’acompanyament i seguiment personal és fonamental, així com l’orientació professional i la participació en projectes socials per a fomentar el voluntariat. 

  • Acompanyem i orientem

   Pensem que en aquesta etapa l’acompanyament i seguiment personal és fonamental, així com l’orientació professional i la participació en projectes socials per a fomentar el voluntariat. Volem fer també aquest seguiment des de l’àmbit acadèmic, atenent als diferents ritmes d’aprenentatge, valorant l’esforç i el treball personal i desenvolupant hàbits i metodologies de treball adequades.

   • El rigor i l’exigència acadèmics

    Demanem a l’alumnat un esforç i un treball constant i persistent al llarg del temps, l’assoliment i el desenvolupament de bons hàbits i metodologia adequada d’estudi. Oferim, al mateix temps, l’acompanyament i l’orientació en tots aquests àmbits.

   • L’atenció personalitzada

    Fem un seguiment molt proper i personalitzat de l’alumnat, tant del moment en què es troba, com del seu dia a dia a l’escola i en relació amb els altres. Mirem de ben a prop el seu ritme d’aprenentatge, l’esforç i la consecució d’objectius. Acompanyem els nostres alumnes.

   • La innovació ens caracteritza

    Fem una aposta decidida per un enfocament competencial de les diverses matèries curriculars.

    Volem que la recerca sigui un component bàsic per a l’aprenentatge a tots els cursos, fent que esdevingui una metodologia de treball i dedicant en diferents cursos espais concrets per assolir-la.

   • Les TIC a l’aula

    Volem que els alumnes coneguin i dominin les tecnologies de la informació i la comunicació, per això els ordinadors són una eina d’aprenentatge més a les aules.

   • Llengües estrangeres

    L’escola ha d’estar oberta al món. Per fer-ho optem per l’estudi de diferents llengües: anglès obligatori a tots els cursos i alemany i francès optatius a tota l’ESO. Preparem els exàmens oficials d’anglès, francès i alemany. A més, amb el programa AICLE estenem l’ús de l’anglès a d’altres assignatures.

    Paral·lelament, promovem la consciència de ciutadania europea amb el projecte European Citizenship i oferim intercanvis amb França, Alemanya, Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Portugal o Holanda.

   • Consciència i valors

    Promovem actituds fonamentades en la reflexió, el respecte i la responsabilitat. Volem contribuir a formar persones competents, compassives, compromeses i conscients.

    El pla d’acció tutorial, així com d’altres iniciatives en l’àmbit pastoral i la convivència diària en el centre, en són els principals exponents.

  • L’atenció personalitzada

   Fem un seguiment molt proper i personalitzat de l’alumnat, tant del moment en què es troba, com del seu dia a dia a l’escola i en relació amb els altres. Mirem de ben a prop el seu ritme d’aprenentatge, l’esforç i la consecució d’objectius. Acompanyem els nostres alumnes.

   Volem que els nostres alumnes siguin competents en el coneixement de la seva interioritat.  
   A més, pels alumnes amb dificultats emocionals, de conducta o d’aprenentatge, tenim un Departament d’Orientació Pisicopedagògica que assessora tutors, docents, família i alumne.