Programes específics

A l’ESO i al batxillerat els alumnes poden participar en programes d’intercanvi amb escoles de l’estranger i també en programes de voluntariat social.

    • Programes d’intercanvi

      Els intercanvis formen part de la tradició de Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka des de fa més de 15 anys. Uneixen l’escola amb l’estranger i contribueixen a la formació integral dels alumnes a partir de 3r d’ESO.

    • Programes de voluntariat social

      L’escola col·labora amb diverses entitats socials que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat.