Serveis

Horari de 8.00 a 13.20 h i de 14.55 a 17.00 h

  • Aprenentatge amb suport d’ordinador individual
  • Pissarres digitals a totes les aules
  • Laboratoris i aules d’informàtica
  • Camps d’esport i poliesportiu cobert
  • Aules de música, tecnologia i plàstica
  • Oratori – capella i espais de pastoral
  • Departament d’Orientació Psicopedagògica i Professional
  • Servei de menjador amb monitoratge amb activitats de migdia