Activitats paraescolars

Les activitats paraescolars són accions formatives organitzades fora de l’horari lectiu que tenen per finalitat facilitar als alumnes el seu desenvolupament integral.

    • Activitats Paraescolars

      Oferim una gran varietat d'activitats paraescolars que es poden realitzar a l'escola.  Ho podeu veure en l'apartat de Paraescolars.