Trobada dels alumnes delegats de l'Escola Intermèdia amb la Directora

| 09-02-2017

Un cop al trimestre, els alumnes delegats de l'Escola Intermèdia de Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka es reuneixen amb la Directora Rose M. Gaetjens.

Durant la primera trobada d'aquest curs, van poder comentar diferents temes que havien treballat amb els seus companys a les assemblees d'aula, com ara:

- propostes de millora com a grup,

- suggeriments per a l'escola,

- activitats que els havien agradat

- i felicitacions que volien transmetre.

​Aquestes trobades tenen com a objectiu detectar aquelles iniciatives que es poden tirar endavant  i encoratjar als alumnes a seguir treballant per una escola propera i dialogant, on els alumnes delegats tenen oportunitat de transmetre a la Direcció aquella informació que recullen a les seves respectives classes.  

Les reunions s'han fet per cursos i per tant, les decisions que es prenen són en benefici de cada etapa educativa, doncs no són sempre les mateixes inquietuds les que tenen ja que depenen molt de l'etapa madurativa en la que es troben.

Totes les reunions es van desenvolupar en un ambient agradable al voltant d'una taula amb sucs que els alumnes van agrair i s'ha encoratjat als delegats a anar recollint més iniciatives per a la propera reunió del 2n trimestre.