Concurs APILO XII - Reciclem

Hi ha temps fins al 18 d'abril del 2017 per recollir el màxim de piles usades que les famílies tinguin a casa, a la feina, de la família, amics i veïns... totes ens ajudaran a guanyar el repte!  

Esperem que amb l'ajuda de tothom és puguin omplir molts coets!

| 10-02-2017
Contenidor Apilo XII

Estem envoltats d'aparells de tot tipus que utilitzen piles com a font d'energia: el rellotge, el mòbil, els comandaments a distància, les joguines... Les piles i bateries són dispositius que contenen substàncies químiques, i quan estan esgotades, aquestes substàncies i materials poden fer malbé el medi ambient. Si les reciclem, el protegirem i també estalviarem molts recursos.

La normativa europea i estatal estableix que a partir de l'any 2015 s'ha de recollir un 45% de les piles i acumuladors portàtils que surten al mercat. Actualment a Catalunya només recollim el 34%. Per tant, per complir amb la normativa hem d'incrementar la recollida selectiva de piles de forma significativa.

Per totes aquestes raons Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka participa en el Concurs APILO XII, promogut per l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya.  Ho podeu veure aquí  http://www.apilo.cat/.

Ens em sumat al repte de ser l'escola que més recicla a Catalunya i per això convidem a totes les nostres famílies a portar les piles a qualsevol dels coets de l'APILO XII que podeu trobar a la porta de tots tres edificis.

Es consideren piles i acumuladors portàtils qualsevol pila, pila botó, acumulador o bateria que pugui portar-se amb la mà.

Tenim temps fins al 18 d'abril del 2017, porteu el màxim de piles usades que tingueu a casa, a la feina, de la família, amics i veïns.