Desenvolupem la Creativitat a MOPI 5

La creativitat és una capacitat fonamental que el nen/a utilitzarà tant en la seva infància com en l'edat adulta per a multitud de coses.

| 06-11-2017

Per tots és sabut que la pintura i el dibuix en els nens afavoreix el procés artístic que alhora ajuda a fomentar i desenvolupar la creativitat i la sensibilitat. Creiem de manera sincera, que la creativitat és una capacitat fonamental que el nen/a utilitzarà tant en la seva infància com en l'edat adulta per a multitud de coses i, per això, li donem la importància i cabuda que mereix. Un individu no pot preveure els canvis ni saber quin tipus de coneixement necessitarà d'aquí deu anys, però el que sí pot fer, és desenvolupar actituds i aptituds que l'ajudaran a afrontar els problemes que se li presentin, amb imaginació i creativitat.

Aquestes darreres setmanes, a MOPI 5, hem estat fent activitats plàstiques de la tardor oferint als nens diferents materials i objectes i deixant que experimentessin de manera creativa i sense limitar les seves possibilitats.