1r de Batxillerat i la Realitat - Virtualitat

Alumnes de 1r de Batxillerat participen el projecte REVIR, de la Universitat Autònoma 

| 13-10-2017

El passat dimarts dia 10 d'octubre 30 alumnes de química de 1r de Batxillerat van participar en una activitat a la Universitat Autònoma organitzada pel Centre de Recerca per l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM). El projecte en concret s'anomena REVIR (Realitat-Virtualitat) i consisteix en oferir a l'alumnat i al professorat de secundària de Catalunya unes sessions de treball experimental en un laboratori informatitzat vinculat amb el temari propi de l'assignatura de química.

Conèixer l'estructura interna dels materials ha estat sempre un dels objectius de la ciència per la importància que té a l'hora de, per exemple, dissenyar fàrmacs, nous materials, etc. El taller pretenia que l'alumnat entengués com es pot estudiar l'estructura interna de la matèria, com es pot conèixer la forma i l'estructura d'una cosa que no podem veure.

L'alumnat va utilitzar un model analògic (similar als utilitzats històricament en el descobriment de l'estructura interna de l'àtom) i també una simulació digital en la qual van poder reproduir l'experiment de Rutherford que va portar al descobriment del nucli de l'àtom i a la revisió del model de Thomson, que era el vigent i considerat com a vàlid a l'època.

Comparteix