Sobretot, gràcies
Més en les obres que en les paraules
MOPI
El Model Pedagògic d'Infantil
Aprenent a ser
Persones amb capacitat de transformar el món
Llar d'Infants
Experimentació i pràctica psicomotriu
PIN
La Nova Primària de 1r a 4t

Pàgines

Estudiar a Jesuïtes Gràcia

El nostre compromís és educar, en estreta col·laboració amb les famílies, perquè els alumnes descobreixin tot el seu potencial i desenvolupin un projecte vital personal.

El nostre projecte educatiu